Kontakti

Qendra e Shëndetit Mendor për Fëmijë dhe Adoleshent

Tel: 038 500 / 600 / 2802

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Tel: 038 500 600

Emergjenca

Tel: 112 – pa pagesë

Tel: 038 515 569 – me pagesë


Qendra Mediko-Psikoterapeutike  “Labyrinth”

 Tel: 038 / 220 / 048

Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë  - PEN

Tel: 038 552 / 216

e-mail: pen.kosova@gmail.com
web: www.edukatoret.org


Qendra e Shëndetit mendorë në Prishtinë

Tel: 038 542 195 dhe  038 542 199 


Qendra Psiko-Sociale për Trauma Terapi, Mitrovicë, Diakonie Kosova

Tel: 028 535 602