Vëni re - ky nuk është test i standardizuar. Këto pyetje janë dizajnuar për të ju ndihmuar mbi atë se çka dëshironi në karrierën e juaj, cilat janë sferat e kompetencave tuaja, dhe çfarë ju bënë më së shumti të kënaqur juve. Ju jeni duke u orvatur për të kuptuar veten tuaj, prandaj përpiquni të jeni sa më të ndershëm me veten tuaj.
 

MashkullFemër
Shkolla filloreShkolla e mesmeFakultetiStudime postdiplomikeTjetër
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË
KURRËRRALLËSHPESHGJITHMONË