Lista e Ekspertëve

Adelina Nura - Psikologe

Emri: Adelina 


Mbiemri: Nura

Profesioni: Psikologe

Biografi:

Adelina Nura,jo rastësisht është pjesë e ekipit të eskpertëve të ueb-it tonë. Ajo ka përfunduar studimet bazike për Psikologji dhe për momentin është në përfundim të nivelit master në drejtimin Psikologji Klinike.

Ajo ka një eksperienc shumë të madhe në fushën e psikologjisë, për shkak se ka marrë pjesë në shumë hulumtime , ka qenë pjesë e projektit anti trafikim “Jetë gjysëm e pavarur”, dhe ka bërë punë vullnetare në linjen telefonike ndihmëse si këshilluese duke dhënë përkrahje emocionale për personat që kanë pasur nevoj për inkurajim.

Në vitin 2011 ajo bëhet pjesë e projektit Hope Fellowships Program (USAID), përmes të cilit projekt ajo arrin të marrë përvoj pune në SHBA më fushën e trajtimit të personave që kanë problem psikologjike.

Deri më sot, ajo numëron shumë seminare e trajnime që ka ndjekur si: Këshillim online, STS, aborti, droga, menaxhim I rasteve me nevoja te vecanta, fuqizimi I femrave, konfliktet në familje etj.

Ajo ndihet e privilegjuar që përmes faqes NUK JE VET arrin të jetë në kontakt me njerëz të ndryshëm dhe t`u ofrojë mbështetjen dhe përvojen e saj në fushën e psikologjisë.
 

Aferdita Dema - Psikologe

Emri: Aferdita

Mbiemri: Dema

Profesioni: Psikologe

Biografia:

Studimet themelore ka mbaruar per psikologji prane universitetit te Prishtines, aktualisht master ne psikologji shkollore dhe keshillim poashtu prane universitetit te Prishtines, gjithashtu ka perfunduar edhe programin per terapi famijare.

Pune 5 vjecare me femije me nevoja te vecanta, vecanerisht me femije autik, neper organizata dhe institucione te ndryshme. Aktualisht punon ne SoSfshatrat e femijeve te KOsoves.

Pune vullnetar edhe praktike ne shume organizata, si: Terre des Hommes, KMDRI, Qendra te shendetit mendor, Ministria e punes dhe mireqenies sociale.

Trajnime te ndryshme brenda dhe jashte vendit, ne lidhje me shendetin mendor.

 

Alba Dema - Psikologe Klinike
Emri:  Alba

Mbiemri: Dema

Profesioni : Psikologe Klinike

Biografia:

Ka përfunduar studimet e larta si  Psikologe e Përgjithshme, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës dhe në po të njejtin institucion është diplomuar si Psikologe Kliniciste në shtator 2012.

Disa nga angazhimet kryesore ne fushen e psikologjise jane:

1-    Shtator 2010-shtator 2011. Është angazhuar ne projektin “shoket” te financuar nga Vodafone, ku roli kryesor ishte ndihma psikologjike  dhe perkrahja e femijeve te jetimores ne shtepine e femijes Zyber Hallulli.

2-    Janar 2010 . Pjese e stafit te qendres Pellumbat (eshte qender shteterore per femijet me problem zhvillimi) ka qene pjese e vazhdueshme e qendres , ku ka filluar ne fillim si ndihmese e edukatoreve te qendres deri ne hartimin e projekteve ne te mire te qendres.

3-    Ne kuadrin e praktikes 7 mujore te shkolles ka qene pjese e stafit te burgut te grave ne Tirane si psikologe.

4-    Psikologe prane qendres per femijet me problem zhvillimi “Dora e ngrohte”.

5-    Peer Educator - Në kuadër të projektit "C-Change" organizuar nga USAID në Tiranë për një periudhë një vjeçare.

Arbnora Ismaili - Psikologe e shkollës


Emri:          Arbnora

Mbiemri:       Ismaili

Profesioni:    Psikologe

Biografia:

Arbnora Ismaili ka përfunduar studimet bazike në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin Psikologji. Aktualisht është në përfundim të studimeve master në Universitetin Shtetëror të Tetovës në departamentin Psikologji Organizative.

Znj.Ismaili ka një background të pasur, duke qenë se ka përcjellur shumë trajnime dhe seminare si: “Mbrojtja e fëmijëve në shkolla”, “Ndihmë fëmijëve me vështërsi specifike në mësim”, “Intervenim te fëmijët me crregullim të stresit posttraumatik”, “Shenjat dhe simptomet e abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve” etj.

Gjithashtu, ajo që nga viti 2007 punon si psikologe në shkollën fillore “Nazim Gafurri”, në Prishtinë, duke ndihmuar kështu nxënësit e kësaj shkolle për problemet e tyre dhe që nga shtatori 2011, Arbnora Ismaili është bashkëpunëtore e web faqes sonë www.nukjevet.net, duke qenë e gatshme për t`i ndihmuar personave në nevoje.
 

Ardiana Shala - Psikologe

Emri:            Ardiana

Mbiemri:         Shala

Profesioni:      Psikologe

Biografia:

Ardiana Shala është psikologe e diplomuar. Ajo ka mbaruar studimet në psikologji në “Freie Universitaet” të Berlinit.
 
Ka punuar pesë vite si punëtore sociale dhe këshilltare psikologjike për fëmijë dhe familje në një institut për shërbime psiko-sociale në Berlin. Ajo ka këshilluar familje dhe individë rreth gjendjes së tyre financiare, sociale, juridike e mbi të gjitha shëndetësore. 

Angazhimi i saj vullnetarë në ueb faqen www.nukjevet.net ka rrënjët në dedikimin e saj për të nxitur ndryshime pozitive sociale në një shoqëri, duke ndihmuar në përmirësimin e kushteve në jetën e njerëzve. Nxitja dhe përkrahja e një mentaliteti tjetër që i takon kulturës rinore brenda një shoqërie, është një arsye më shumë për angazhimin e saj vullnetarë në ktë uebfaqe. Përkushtimi i saj ndaj problemeve, pyetjeve dhe pakjartësive t‘juaja do të jetë maksimal dhe pyetjet e juaja do të trajtohen me respekt të madh.
 

B. Sc. MSc. Mimoza Birinxhikaj - Seksologe

Emri:           Mimoza

Mbiemri:     Birinxhikaj

Profesioni:  Seksologe

Biografia:

Mimoza Birinxhikaj është e diplomuar në drejtimin e përgjithshëm të Shëndetit, gjithashtu ka kryer studimet post diplomike në departamentin Seksologji dhe aktualisht po mirret me nivelin Master dhe specializimin si mjeke ligjore-Seksologe, në Universitetin “Curtin“, në Australi.

Është pjesmarrëse në shumë aktivitete dhe seminare nëpër shkolla në Australi, vlenë të përmendet projekti “RADAR”, ku znj. Birinxhikaj ka qenë ideuese dhe implementuese, projekt ky që kishte për qëllim informimin e prindërve për përdorimin e drogës dhe alkoholit nga fëmijët e tyre.

Prej vitit 2011 e në vazhdim, ajo jep mësim akademik në “Curtin University”, në Australi, është anëtare e Shoqatës shëndetësore në Australi dhe pjestare e Organizatës “Western Australian Sexology Society” ku roli i saj është mirëkuptimi, edukimi dhe këshillimi i njerëzve për pranimin e diversiteteve të seksualitetit njerëzor.
 

Besnik Dragaj - Psikolog
Emri:      Besnik

Mbiemri:   Dragaj

Profesioni: Psikolog

Biografia:

Studimet bachelor ne psikologji i ka mbaruar ne vitin 2012 në Universitetin e Prishtinës. Prej vitit 2013 është duke vijuar studimet Master ne Psikologji Klinike dhe Shëndeti në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2013  është pjësë e programit të specializimit tre vjeçar për Trauma Terapie me Fëmijë dhe Adoleshent në organizaniten e njohur gjermane “Diakonie” në Mitrovicë.

Ka punuar 2 vite kuadër të studimeve dhe praktikave vullnetare ne institucione te ndryshme të shëndetit mendor ne Kosovë siç është Qendra e Shendetit Mendor në Prishtinë, ku kryesisht ka afruar psikoterapi individuale, grupore dhe psiko edukim për pacient dhe familjar. Që nga viti 2008 ka qenë pjesë e organizatave të ndryshme jo qeveritare që merren me promovimin e shëndetit mendor dhe mbrojtjen e te drejtave të njeriut. Përveç angazhimit në fushës e shëndetit mendor, ai ka përvojë 6 vjeçare në menaxhimin e resurseve humane dhe marketingut për kompani të ndryshme vendore dhe të huaja në fushën Marketingut dhe  IT-së.

Angazhimi i tij vullnetarë në kuadër të ueb faqen www.nukjevet.vet është dedikimi dhe përkushtimi profesional për të mundësuar të rinjve, adoleshenteve dhe të rriturve qasje në shërbime kualitative profesionale këshilluese dhe mbështetëse për çështje të përditësime dhe çështje të shëndetit mendor. Ai mendon së platforma www.nukjevet.net ka dëshmuar së mund të ndihmojë sidomos  rinisë për pasur qasje të sigurt në shërbime kualitative duke tejkaluar sfidat si stigmatizimi dhe deficitet në sistemin shkollor dhe shëndetësor për ofruar këto shërbime. Përkushtimi i tij për tu përgjigjur pyetjeve dhe shqetësimeve me te cilat ju ballafaqoheni do të jetë profesional duke u mundur të ofrojë përgjigje dhe rekomandime të cilat përputhen ne situatat dhe sfidat e juaja.

Besnik Peci - Psikolog

Emri:             Besnik

Mbiemri:       Peci

Profesioni:     Psikolog

Biografia:

Besnik Peci i lindur në Mitrovicë me 12.05.1987.

Studimet themelore – Universiteti i Prishtinës - Bachelor i Psikologjisë

Studime profesionale - Universiteti Shtetëror i Tetovës – Psikolog Profesional

Studimet pasuniversitare – Universiteti i Prishtinës – Departamenti i Sociologjisë

Ka punuar si ligjërues në Kolegjin Universitar Humanistica – Ferizaj

Punon në SOS Fshatrat e Kosovës.

Themelues i Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore.

Koordinator i revistës për të rinjtë e Mitrovicës “Zëri Rinor”.

Koordinatori i shumë projekteve me OJQ – Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore.

Hulumtues i shumë studimeve mbi dukuritë dhe fenomenet Psiko-Sociale në Kosovë.

Redaktor shkencor në Revistën Psika.

Autor i publikimeve të disa shkrimeve dhe studimeve psiko – sociale.

Me Fondacionin Together Kosova ka qenë i angazhuar që nga themelimi, si bashkëpunëtorë dhe tashmë edhe si ekspert i këshillimit. Është i gatshëm ti pranojë pyetjeve tuaja dhe të provojë të ju ndihmojë. 

Dr. Antigona Gerqari - DermatovenerologeDr. Hatije Ismaili - Gjinekologe

Emri :         Hatije

Mbiemri:     Ismaili

Profesioni:  Gjinekologe

Biografia:

Zn. Hatije është doktoreshë e licensuar e mjeksisë, e specializuar në gjinekologji, me një eksperiencë të madhe dhe profesionale në fushën ofurogjinekologjisë.

Për momentin ajo punon në Spitalin e Përgjithshëm ''Novo Mesto'', në Sloveni, si doktoreshë në sektorin e Gjinekologjisë.

Deri më sot, ajo ka publikuar shumë artikuj në revista mjeksore të Slovenisë dhe është bashkëpunëtore e jona , gjithmonë e gatshme për t`iu ofruar përgjigjje për problemet tuaja.

Dr. MSc. Shpresa Ahmetaj - Nutricioniste

Emri:             Shpresa

Mbiemri:       Ahmetaj

Profesioni:     Nutricioniste

Biografia:

Qualifikimet:

·         Mjeke e diplomuar ne Universitetin e Prishtines

·         Specializim ne Biokimin Klinike ne Universitetin e Prishtines

·         MSc ne Nutricion Klinike dhe Nutricion te Shendetiti Publike ne University College London (UCL) ne Londer.

Eksperienca :

Diabetes UK- Jam pjese e projekteve qe bejne vetedijesimin dhe mbeshtetjen e personave te semure me diabetin tipi 2 ose ata qe jane ne rrezike nga kjo semundje. Bejme vlersimin e faktorve te rrezikut dhe japim keshilla per ushqim te shendetshme dhe aktivitet fizike.

IMC (In ternational Medical Corps) – NGO Amerikane qe ka ofruar sherbime per Shendetin Reproduktive. Angazhimi im ka qene ne qytetin e Gjilanit dhe fshatrat perreth dhe nga keto sherbime kane perfituar grate shtatezane por edhe eshte bere edukimi ne  planifikimin familjar dhe trajnimin e stafit local.

Shtepia e Shendetit ne Gjilan- Kam punuar mjeke ne Gjilan per shume vite si ne qytet ashtu dhe ne fshatrat perreth dhe pervoja ime ka qene gati me te gjitha grupmoshat dhe shtresat e popullates.

Dr. Premtim Gojani - Gjinekolog-Obsteter

Emri:       Premtim

Mbiemri:    Gojani

Profesioni: Gjinekolog-Obsteter

Biografia:

Dr.Premtim Gojani – Gjinekolog/Obsteter, është specialist i cili merret me trajtimin e shëndetit, sistemit reproduktiv dhe organeve femërore. Gjinekologu bënë diagnostifikimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve gjinekologjike ndërsa Obstetri merret me përcjelljen e shtatëzanisë në të gjitha fazat e saj.

Dr.Premtim Gojani punon në një ordinancë të avansuar gjinekologjike dhe obstetrike “ Jeta e Re” në Prishtinë, duke ofruar konsultime rreth shtatzanisë dhe njëkohësisht diagnostifikimin e sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme gjinekologjike. Për shërbime të tjera siç është infertiliteti dhe intervenimet obstetrike dhe gjinekologjike, ofrohen në spitale private.

Poashtu dr.Premtimi është pjesë e këshillimit online që nga fillimi i punës së kësaj ueb faqeje, si një ndër ekpertët me më së shumti përgjigje të dhëna.
 

Dr. Sami Rexhepi - PsikiatërDr. Sevdie Spahiu - Specialiste e shëndetit publikDr. Shkëlzen Elezaj - Urolog

Emri:           Shkëlzen

Mbiemri:       Elezaj

Profesioni:     Urolog

Biografia:

Shkollën fillore dhe të mesme e kam kry në Pejë, fakultetin e mjekësisë e kam kry në Prishtinë në vitin 2003. Fakultetin e mjekësisë në Sofie të Bullgarisë e kam kry me 2006. Specializimin për Urologji e kam kry me 2002, prej atëherë punoj në Spitalin Regjional të Pejës si urolog.

Punoj si konsultant në Burgun e Dubravës dhe Poliklinikën Biolab Zafi në Klinë dhe Biohit në Istog. Kam edhe ordinanc private prej viti 2003. Jam PhD kandidat në Fakultetin e mjekësisë në Zagreb prej vitit 2011.
 

Dr. spec. Violeta Hyseni - Interniste

Emri:       Violeta

Mbiemri:    Hyseni

Profesioni: Interniste

Biografia:

Dr. spec. Violeta Hyseni ka diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin e Mjeksisë-Dega Mjekësi e Përgjithëshme, poashtu ka kryer edhe specializimin e Mjekësisë Interne në QKUK-Prishtinë në vitin 2012. Aktualisht është përkushtuar në subspecializim për Kardiologji.

Dr.spec.Violeta ka qenë asistente e angazhuar në Katedren e Anatomisë,në Fakultetin e Mjekësisë.

Është anëtare e Asociacionit të Osteoporozës së Kosovës që nga viti 2010 dhe vlenë të përmendet që ka disa punime shkencore si kooautore, me të cilat është prezentuar në disa Kongrese Ndërkombëtare të Kardiologjisë në vend dhe jashtë vendit dhe dy prej tyre janë të botuata në revista me renome ndërkombëtare.

Dr. Tahire Gjergji - Specialiste e higjienës-ekologjisë humaneDr. Xhevdet Fetahaj - Doktor i mjekesise se punes

Emri:           Xhevdet

Mbiemri:       Fetahaj

Profesioni:     Doktor i mjekesise se punes

Biografia:

Dr. Xhevdet Fetahaj, i lindur me 10 Maj 1954 ne Peje, ku ka mbaruar shkollen fillore e Gjimnazin klasik, Fakultetin e Mjekesise e ka mbaruar ne Prishtine, specializimin nga Mjekesia e Punes ne Prishtine e ne Zagreb.

Dr.Fetahaj ka punuar ne Peje si mjek i praktikes se pergjitheshme per tri vite, pastaj ne Shtepine e Shendetit ne Prishtine, ku edhe tani punon me nderprerje periodike, ne Dispanzerin e Mjekesise se Punes.

Ka pervoje me te rinjet e nxenesit sepse ka punuar 4 vite ne Dispanzerin e Femijeve, por ka edhe pervoje personale me femijet, sepse ka 6 femije e 5 nipa e mbesa. :)

Per momentin jeton ne USA perkohesisht, por kjo nuk e pengon qe te bashkepunoj me juve, dhe te jap kontributin e tij per te rinjet tane edhe pse kohen e  lire e ka dukshem te kufizuar per shkak te puneve qe i kryen atje aktualisht.

 

Florim Gallopeni - Psikolog

Emri:       Florim

Mbiemri:    Gallopeni

Profesioni: Psikolog Klinik

Biografi:

z.Gallopeni është Psikolog klinik I licensuar, para mbrojtës i tezës së masterit në Psikologji-klinike.

Përvojë pune në fusha të ndryshme profesionale, rreth 2 vite punë praktike vullnetare në Qendren e shëndetit mendor për fëmijë dhe adoleshent, punë me fëmije me autizem për një kohë të gjatë. Vlerësues dhe këshilltarë Psikologjik në projektin ATOMI, që ka për qëllim Identifikimin dhe Përkrahjen e personave me Inteligjencë të jashtëzakonshme.

I angazhuar në Qendren Europiane për Arsim Profesional, I angazhuar poashtu edhe në hulumtime të ndryshme. I angazhuar në mbështetjen Psikologjike të Qendrave për Punë Sociale, nga AIBI.

Ka ndjekur trajnime të ndryshme si në Terapi Familjare, Terapi Kognitivo-Biheiviorale, Trajtim të personave me PTSD, poashtu ka qenë pjesmarrës në konferenca të ndryshme për cështje profesionale.

Gentiana Mehmeti - Psikologe Klinike
Emri:      Gentiana

Mbiemri:   Mehmeti

Profesioni: Psikologe Klinike

Biografia:


Studimet themelore për psikologji i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu, ka përfunduar masterin shkencor për Psikologji Klinike, Zhvillim dhe Marrëdhënie, në Universitetin e Tiranës.

Aktualisht është duke punuar si mësimdhënëse e lëndës "Psikologjia e Përgjithshme" në shkollën e mesme "Sezai Surroi" në Bujanoc. Poashtu, është e angazhuar në trajtimin e rasteve individuale të fëmijëve me prapambetje mendore.

Linda Abazi-Morina - Psikologe

Emri:              Linda

Mbiemri:         Abazi-Morina

Profesioni:       Psikologe

Biografia:

Linda Abazi-Morina është psikologe me profesion. Ka mbaruar studimet bazike në Psikologji në Universitetin e Prishtinës dhe është afër mbrojtjes së temës së studimeve Master në Psikologji Klinike të Fëmijëve dhe Shkollore në Universitetin e Prishtinës.

Ajo ka ekperiencë në disa organizata nderkombëtare dhe vendore në projekte të ndryshme kryesisht të lidhura me të rinjët dhe adresimin e dhunës në familje. Gjithashtu, ajo ka punuar si Psikologe në shkollë dhe ka përvojë edhe si mësimëdhënëse.

Në vitin 2013 është përzgjedhur në programin Women Leadership Program në Washington, të përkrahur nga USAID, ku morri ekperiencat më të mira në fushën e adresimit të dhunës në familje e sidomos marrëdhënjeve dhe dhunës te ciftet e reja adoleshente.

Që nga Qershori i vitit 2014 i është bashkangjitur grupit të ekspertëve në www.nukjevet.net . 
 

M. Sc. Elisa Berdica - Psikologe/Doktorande

Emri:      Elisa

 

Mbiemri:    Berdica

 

Profesioni: Psikologe/Doktorande

 

Biografia:

 

M.Sc. Elisa Berdica ka vite që është e angazhuar në fushën e psikologjisë. Fillimisht ajo ka përfunduar studimet për Bachelor në Universitetin e Shkodrës „Luigj Gurakuqi“, Shqipëri. Pastaj ka vazhduar me nivelin Master Shkencor në drejtimin Psikologji Klinike, në Universitetin e Bolognas, Itali.

 

Momentalisht është e angazhuar në Doktoraturë për sektorin Psikologji Klinike dhe Biologjike, në Gjermani, ku merret me këshillim, mësimdhënie dhe kërkim shkencor.

 

Gjatë kësaj periudhe të studimeve, ajo ka marrë njohuri të cilat e kanë bërë eksperte për çrregullimet e ankthit (fobitë specifike, fobi sociale, ankth i përgjithësuar, ataket e panikut, e kështu me radhë).

 

Elisa është bashkuar me ekipin e nukjevet.net prej një viti e gjysëm, ku ju ofron këshillim online dhe suport për problemet tuaja.

Ma. Sc. Ajete Kërqeli - Psikologe

Emri:             Ajete

Mbiemri:      Kërqeli

Profesioni:   Psikologe

Biografi:

Ajete Kërqeli me profesion është psikologe. Studimet themelore për psikologji i ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pasuniversitare  për psikologji  dhe këshillim i ka përfunduar në Universitetin  e Sheffield-it. Aktualisht  ajo punon për Peer Educators Network- PEN.  Ndërsa, së fundi, Ajetja i është bashkangjitur ekipit të nukjevet.

Ma. Sc. Fortesa Kadriu - Psikologe


Emri:       Fortesa

Mbiemri:    Kadriu

Profesioni: Psikologe

Biografia:

Fortesa Kadriu është psikologe me profesion. Studimet bazike për
psikologji i ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet
Master i ka përfunduar në Universitetin Sheffield, në degën Psikologji
dhe Këshillim. Aktualisht  është në vitin e tretë të Specializimit për
Terapi Familjarë, e organizuar nga IFTA.

Fortesa Kadriu është ligjëruese në Universitetin AAB në programin e
Mirëqenies dhe kujdesit së fëmijëve.

Ajo po ashtu punon si psikologe në qendrën psikotepeutike Diakonie, ku trajton raste të individëve që vuajnë nga stresi post-traumatik. Ajo është anëtare e bordit të
Asosacionit Kosovar të Terapisë Familjare.

 

Ma. Sc. Valdet Plakolli - Psikolog i shkollës

Emri:            Valdet

Mbiemri:       Plakolli

Profesioni:    Psikolog shkollor

Biografia:

MSc. Valdet Plakolli është me profesion psikolog shkollor organizacional.

Studimet themelore i kreu në Universitetin e Prishtinës dhe në vitin 2008 mori titullin Bachelor në psikologji.

Studimet posdiplomike i kreu në Universitetin shtetëror të Tiranës, ku në vitin 2012 mori titullin Magjistër i Shkencave Sociale-drejtimi psikologji shkollore- organizacionale. 

Që nga nëntori i vitit 2008 punon në cilësin e psikologut të shkollës.

Që nga shtatori i vitit 2011 është i angazhuar si ekspert në www.nukjevet.net
 

Ma.Sc. Zana Guri - Psikologe Klinike

Emri:             Zana

Mbiemri:       Guri

Profesioni:     Psikologe klinike

Biografia:

Ka përfunduar studimet e larta në cilësinë Psikologe e Përgjithshem, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës dhe në po të njejtin institucion ka diplomuar si Psikologe Kliniciste në shtator 2012.

Gjatë 5 viteve studimore është angazhuar dhe me projekte në shoqata të ndryshme.

Në kuadër të projektit \"C-Change\" organizuar nga USAID në Tiranë për një periudhë një vjeçare është përfshirë në cilësinë e Peer Educator. Më pas për një periudhë 7 mujore ka qenë pjesë e stafit të supportit në Burgun 325 Tiranë në cilesinë e Psikologut.

Në kuader të projektit \"Shokët\" organizuar nga Vodafon Albania, shoqata \"Strehëza për gra dhe vajza\" pranë jetimores \"Zyber Hallulli\" në cilësinë e Psikologut.

Së fundmi me iniciativën e SOROS, për një periudhë 3 mujore është angazhuar si psikologe kliniciste pranë Qendrës Shëndetësore nr 4, Tiranë.
 

MD. Dialeta Dauti - Estete MjekësoreMD. Mrsc. Ph.D. Ilir Begolli - Specialist i Mjekësisë Sociale

Emri:        Ilir

Mbiemri:     Begolli

Profesioni:  Mjek

Biografia:

Ilir Begolli MD, Mrsc, Ph.D. është mjek dhe profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës për lëndët mjekësi sociale, statistikë mjekësore me informatikë, menaxhment në fizioterapi dhe shkathtësi komunikimi.

Gjatë tërë karrierës ka punuar në edukim dhe promovim shëndetësor me të rinjtë dhe grupe tjera të popullatës duke ofruar informata lidhur me shëndetin dhe sjelljet e shëndosha.

Është anëtar i Together Kosova që nga fillimi i saj duke marrë pjesë aktive në trajnime si dhe aktivitetet e realizuara brenda këtij fondacioni. Është anëtar i grupit të eksperteve në ueb faqën Nuk Je Vet duke ofruar këshilla nga lëmia shëndetësore.

 

Merita Fona - Psikologe

Emri:            Merita

 

Mbiemri:       Fona

 

Profesioni:     Psikologe

 

Biografia:

 

Merita Fona është psikologe e diplomuar.Përfundoi studimet në Psikologji Aplikative dhe Studimet e Edukimit në “London Metropolitan University” në Londër. Kualifikimi, vlerat arsimore si dhe përvoja e punës së saj përshtaten mirë me misionin dhe vlerat e ueb faqës tonë.

 

Puna e parë në të cilën është angazhuar si vullnetare në Britaninë e Madhe është me Kryqin e Kuq Britanez ,në vitin 1999 ndihmë refugjatëve që vinin nga lufta në Kosovë në tejkalimin e traumave të luftës .Ajo  asistoi  në terapi të ndryshme grupore dhe individuale, këshillime psikologjike, etj. Prej atëherë lindi dëshira dhe pasioni dhe për afer 13 vite ajo punoi si këshillëtare psikologjike për fëmijë, adoleshentë dhe familje në qendra të ndryshme psiko-sociale në bashkëpunim me profesionistë me përvojë shumëvjecare në Londër si dhe morri pjesë në trajnime të ndryshme për vetëdijësimin e prindërve dhe mënyrën më të mirë për të rritur fëmijë të shëndoshë.

 

Kontributi i saj është përqëndruar ne këshillimin e personave me probleme psiqike, sociale, refugjatë, persona me probleme shëndetësore, përshatjen e tyre në shoqeri si dhe përkrahje dhe këshillime  për familjet  dhe fëmijët me aftësi të kufizuara

 

Angazhimi i saj vullnetarë në ueb faqën www.nukjevet.net është dedikimi dhe përkushtimi profesional për të ndihmuar adoleshentët, të rinjët dhe të rriturit me probleme të cilët për shkak të mungesës së komunikimit dhe këshillimit për të cilin ata kanë shumë nevojë dhe nuk u ofrohet as në shkolla e as në shtëpitë e tyre në të shumtën e rasteve. Për të kuptuar botën dhe problemet e një adoleshenti dhe një personi me probleme kërkohet përkushtim dhe besim i madh, një përgjëgjësi profesionale që i bashkangjitet dhe përshtatet asaj që ne e quajmë ”NukjeVet”. Përkushtimi I saj ndaj pyetjeve dhe problemeve me të cilat ju ballafaqoheni do të jetë konfidencial dhe në mënyrë profesionale do të mundohet të gjej një zgjidhje për ju por një duhet ta besoni se asnjë njeri nuk është i vetmi në botë me problemin dhe nevojën që e ka.

MPS. Lirie Lokaj - Psikologe

Emri:            Lirie

Mbiemri:         Lokaj

Profesioni:      Psikologe

Biografia:

Lirie Lokaj është psikologe me profesion. Ka mbaruar studimet bazike për psikologji në Universitetin e Prishtinës në vitin 2007, dhe ka përfunduar studimet Master, në degën psikologji Klinike Profesionale në Albanian University - Tiranë, në vitin 2012.

Aktualisht është në vitin e tretë të Specializimit për Terapi Familjarë, e organizuar nga IFTA.Lirie Lokaj ka punuar si ndihmëse ne Linjën Telefonike të ndihmës gjatë vitit 2006 dhe gjithashtu në Fondacionin Zvicerian “Terre des homes” për 5 vite, ku ka trajtuar raste të viktimave të dhunës në familje dhe viktima të trafikimit. Liria punon si eksperte ne ueb faqen këshilluese nukjevet.net nga Maj i vitit 2011.

 

Mr .Sci. Dr. Shukrie Statovci - Psikiatër

Emri: Shukrie

Mbiemri: Statovci

Profesioni: Psikiatër

Biografi:

Dr.Shukrije Statovci punon në departamentin e Psikiatrisë në Qendren Klinike Univerzitare në Prishtinë,ku faktikisht është shefe e repartit në të cilin trajtohen crregullimet jopsikotike. Ajo punon me adoleshëntë , të rritur dhe familje që kanë nevojë për t`iu trajtuar.

Deri më sot, ka punuar dhe monitoruar programe të shëndetit mendor në bashkësi dhe ka publikuar shumë punime që kanë të bëjnë me cështjet e shëndetit mendor.

Ajo gjithashtu është pjesë e ekipit të ekspertëve të faqës nukjevet.net, ku përmes pyetjeve tuaja, ajo mundohet të trajtoj rastet tuaja.

 

Mr. Sci. Arta Hyseni Zeqiri - Psikologe Klinike

Emri:            Arta   


Mbiemri:      Hyseni - Zeqiri

Profesioni:   Psikologe Klinike

Biografia:Zn. Arta i ka kryer studimet pranë Universitetit të Tetovës dhe ka marrë titullin:  Psikologe e Diplomuar. Më pas ajo vazhdoj me studimet post diplomike dhe morri magjistraturën në drejtimin e Psikologjisë Klinike, në po atë Universitet.

Ajo eshte Specializante e Psikologjisë Klinike dhe Psikoterapisë,  në vitin e parë, e mbeshtetur nga Ministria e Shëndetesisë së Republikës së Kosovës dhe nga Universiteti i Basel, në Zvicër.

E poashtu percjellë Terapinë Familjare, në vitin e 3 e mbështetur nga  IFTA, mundësuar nga KHF.

Zn. Hyseni Zeqiri është e licensuar nga MSH (Ministria e shëndetësise) me titullin: Psikologe Klinike.

Ajo ka punuar në QMF-DARDANIA prej vitit 2007 deri 2010, kurse që nga viti 2010 është prezente në QPS - Drejtorië e Shëndetësisë së Mirëqenis Sociale në Gjilan.

Prej 2010 është prezent në QPS - Drejtoria e Shëndetësisë së Mirëqenies Sociale në Gjilan.

Zn.Arta është prezente si eksperte në  ueb faqën tonë që nga fillimi, pra gushti i vitit 2010.
 

MSc. Ardita Bahtiri - Psikologe shkollore

Emri: Ardita

 

Mbiemri: Bahtiri

 

Profesioni: Psikologe Shkollore

 

Biografia:

 

Studimet për psikologji i mbaroi në Universitetin e Prishtinës, në vitin 2008, ku mori titullin Bachelor i Psikologjisë.

 

Studimet postdiplomike për psikologji shkollore dhe organizacionale, i kreu në Universitetin e Tiranës, në vitin 2012, dhe mori titullin Magjistër i Shkencave Sociale – drejtimi Psikologji Shkollore dhe Organizacionale.

 

Që nga viti 2008 punon si psikologe shkolle. 

MSc. Blerina Vehbiu - Psikologe

Emri : Blerina

Mbiemri: Vehbiu

Profesioni: Psikologe

Biografia:

Ka përfunduar studimet për Psikologji në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa, studimet për master në “Psikologji Klinike të Zhvillimit dhe Marrëdhënieve” i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës. Blerina është duke e ndjekur programin për Terapinë Kognitive Biheviorale.

Ajo ka punuar në OJQ “Për Mendje të Shëndoshë” dhe në qendrën mjekësore psiko-terapeutike “Labyrinth” në Prizren. Aktualisht, punon si psikologe në Qendrën për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës në Prizren.

Msc. Dhurata Nixha - Psikologe

Emri:              Dhurata

Mbiemri:           Nixha

Profesioni:        Psikologe këshilluese      

Biografia:

Dhurata Nixha është psikologe këshilluese dhe psikoterapiste. Studimet bazike i mbaroi pranë Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet post diplomike pranë Universitetit të Sheffildit në Greqi.

Ka mbaruar specializimin për Psikoterapi Pozitive dhe  aktualisht është në vitin e tretë të Specializimit për Terapi Familjare, e organizuar nga IFTA.

Dhurata Nixha ka punuar me projekte të ndryshme psikosociale në “Children for Tomorroë” si dhe me të rinjët përdorues të substancave psikoaktive në Qendrën Mediko Psikoterapeutike “Labyrinth”.
 
Aktualisht punon pranë organizatës “Save the Children International”.
 Dhurata punon si eksperte në ueb faqën këshilluese për të rinjë nukjevet.net nga Shtatori i vitit 2011.

 

NGO "Labyrinth" - Qendër Mediko-Psikoterapike

Qendra Mediko-Psikoterapike “Labyrinth”   

E themeluar në vitin 2002 merret me parandalimin e abuzimit të drogave, trajtimin e sëmundjes të varësisë, si dhe parandalimin e infeksioneve që lidhen me injektimin e drogave, siç janë HIV-i, Hepatiti B dhe Hepatiti C.

Ne kuadër te OJQ-s “Labyrinth” funksionojnë tri qendra multidiciplinare.

Qendra ne Prishtinë me njësitë në Gjilan dhe Prizren.

Phd. Can. Kaltrina Kelmendi - PsikologeProf. As. Dr. Dashamir Bërxulli - Psikolog

 

Ramiz Dukaj - Psikolog