Nukjevet
http://nukjevet.net/lajm/pershendetje-miq-te-nuk-je-vet-3/
Export date: Fri Apr 26 10:15:36 2019 / +0000 GMT

Si të bëni pyetje në nukjevet dhe si të gjeni përgjigjet në pyetjet tuaja / video


Ju ftojmë të shikoni më poshtë një video e cila ju shpjegon se si mund të bëni një pyetje në portalin www.nukjevet.net. 1Eshtë e rëndesishme që pyetja juaj të përmbajë një titull, një tekst ku të përshkruani shqetësimin tuaj, si dhe një pseudonim, se bashku me te dhenat tuaja si gjinia dhe mosha.


Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e pytjes, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë :
çka është duke ju shqetësuar
kur ka ndodhur apo filluar ngjarja
kënd e përfshinë
si ka filluar problemi
çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën
A jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?Për çdo paqartësi, mos hezitoni të na kontaktoni.
Ne jemi këtu për ju!
www.nukjevet.net 2


 

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=EDt7PG77QaQ 3

Links:
  1. http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nuk jevet.net%2F&h=qAQH7-VR8AQGSP5AXqG36EDK3MbBIF0 VHJjHIU0yWUfPSSQ&enc=AZPjfrSqtSka8Dheqi7rqYZNy 3WCkODJZFCmnV3eHb-sm2Sjulc3sX_0f_Su6zK0_grHq8Pvfao jzmdWWRQbPwVDVoA_fdg7vGPBKZlBx7sZJuGF0gra1qHXjkk-Y xShzJcaGrvTvVNBbEfP74gql29YupIkBGQxUnOcpg4oMKq3trN cS8PQY3E6RdTYChil0964Nrsykl0uvf5bm_RQ6BBk&s=1
  2. http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nuk jevet.net%2F&h=7AQGCqTiCAQET2rVOg2nYJ5npeq94Kr OwcY8zu6dxYICBcg&enc=AZNaDmh_YorVX850nPkd6_9Qj U0VD-02XLWUTLjXh-aMhj5n1Rujq_JUewCxB-ToYJrXbfsxA0c QvwHZTstd5qVMJCapVOTmOtxxQ-WP-R2sV1UEnqX2wdJddNNU8 bc7NaQOO00n5eFg7BTHYmV6X4VxF_lc8ZSujzEWZ-dhhb5T0tP 7M-azdDNaf54xHIwOk9TVqVC_tpQbwDQ6fk-fVZDF&s=1
  3. http://www.youtube.com/watch?v=EDt7PG77QaQ
Post date: 2016-08-03 07:33:54
Post date GMT: 2016-08-03 07:33:54

Post modified date: 2016-11-01 11:03:07
Post modified date GMT: 2016-11-01 11:03:07

Export date: Fri Apr 26 10:15:36 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Nukjevet [ http://nukjevet.net ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com