Selvije Izeti – Psikologe Klinike

Profesioni : Psikologe klinike

Biografia: Selvi Izeti Çarkaxhiu , është psikologe klinike, aktualisht duke punuar në Qendrën Kosovare përRehabilitimin e Të mbijetuarve të Torturës në Prishtinë qe nga viti 2007. Ajo ofron psikoterapi individuale,grupore dhe familjare duke përdorur teknika te tërapis Cognitive-Biheviorale, ne veqanti terapin me ekspozim të zgjatur per trajtimin e traumes. Ajo është trajnere e certifikuar për menaxhimin e stresit te profesionistët e kujdesit shëndetësor . Ka studiuar psikologji klinike në Universitetin e Prishtinës, Kosovë (2006), tre vjet studime në terapi njohëse dhe të sjelljes (TBK)në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin të Mbijetuarëve të Torturës (2009) dhe mban Certifikate nga Harvard's Global Mental Health: trauma and recovery.(2011)