Nukjevet
http://nukjevet.net/expertet/ngo-labyrinth/
Export date: Tue Sep 29 3:53:46 2020 / +0000 GMT

NGO "Labyrinth"


Qendra Mediko-Psikoterapike “Labyrinth”    

E themeluar në vitin 2002 merret me parandalimin e abuzimit të drogave, trajtimin e sëmundjes të varësisë, si dhe parandalimin e infeksioneve që lidhen me injektimin e drogave, siç janë HIV-i, Hepatiti B dhe Hepatiti C. 

Ne kuadër te OJQ-s “Labyrinth” funksionojnë tri qendra multidiciplinare.

Qendra ne Prishtinë me njësitë në Gjilan dhe Prizren.
Post date: 2014-12-16 01:27:25
Post date GMT: 2014-12-16 01:27:25

Post modified date: 2015-01-07 13:45:03
Post modified date GMT: 2015-01-07 13:45:03

Export date: Tue Sep 29 3:53:46 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Nukjevet [ http://nukjevet.net ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com