Nukjevet
http://nukjevet.net/expertet/msc-saranda-rexha-psikologe-dhe-psikoterapiste-trupore/
Export date: Mon Aug 10 4:36:49 2020 / +0000 GMT

MSc.Saranda Rexha-Psikologe dhe Psikoterapiste trupore


Saranda Rexha, Msc. Këshillim Psikologjik dhe Psikoterapiste Trupore e licensuar nga Asociacioni i mirënjohur Evropian për Psikoterapi Trupore. Qasja terapeutike që praktikon në trajtimet profesionale të klientëve është qasje integruese, duke i kushtuar vëmendje potencialit të klientit në perspektivën relacionale mendje/trup. Në punën e saj vëmendje dhe rëndësi të veçantë ka harmonizimi empatik, kuptimi dhe bashkë-mësimi në theksin e dinamikës së marrëdhënieve terapeutike, për të arritur një ndërgjegjësim të mendjes dhe trupit nëpërmjet integrimit të teknikave të ndërhyrjes terapeutike, kuptimit dhe përvojës psikologjike më të thellë.
Saranda është anëtare e plotë në Asociacionin Evropian për Psikoterapi trupore www.eabp.org dhe anëtar i asocuar në Organizatën për Edukim dhe Terapi në fushën Somatike www.ismeta.org.
Post date: 2019-02-08 14:58:29
Post date GMT: 2019-02-08 14:58:29

Post modified date: 2019-02-08 14:58:29
Post modified date GMT: 2019-02-08 14:58:29

Export date: Mon Aug 10 4:36:49 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Nukjevet [ http://nukjevet.net ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com