MSc. Ardita Bahtiri – Psikologe

Profesioni: Psikologe Shkollore

 

Biografia:

 

Studimet për psikologji i mbaroi në Universitetin e Prishtinës, në vitin 2008, ku mori titullin Bachelor i Psikologjisë.

 

Studimet postdiplomike për psikologji shkollore dhe organizacionale, i kreu në Universitetin e Tiranës, në vitin 2012, dhe mori titullin Magjistër i Shkencave Sociale – drejtimi Psikologji Shkollore dhe Organizacionale.

Që nga viti 2008 punon si psikologe shkolle.

Ardita Bahtiri ka perfunduar trajnimin per keshillim online  dhe eshte certifikuar me certifikate nderkombetare nga Online Therapy Institute.