Nukjevet
http://nukjevet.net/expertet/ma-sc-valdet-plakolli/
Export date: Wed Jun 16 1:42:19 2021 / +0000 GMT

Ma. Sc. Valdet Plakolli - Psikolog shkollor


Profesioni:    Psikolog shkollor

Biografia:

MSc. Valdet Plakolli është me profesion psikolog shkollor organizacional.

Studimet themelore i kreu në Universitetin e Prishtinës dhe në vitin 2008 mori titullin Bachelor në psikologji.

Studimet posdiplomike i kreu në Universitetin shtetëror të Tiranës, ku në vitin 2012 mori titullin Magjistër i Shkencave Sociale-drejtimi psikologji shkollore- organizacionale.  

Që nga nëntori i vitit 2008 punon në cilësin e psikologut të shkollës. 

Që nga shtatori i vitit 2011 është i angazhuar si ekspert në www.nukjevet.net


Valdet Plakolli ka perfunduar trajnimin per keshillim online  dhe eshte certifikuar me certifikate nderkombetare nga Online Therapy Institute.

Valdeti eshte duke ndjekur trajnimin per supervizion prane Online Therapy Institute.
Post date: 2014-12-16 01:27:25
Post date GMT: 2014-12-16 01:27:25

Post modified date: 2015-02-27 16:00:53
Post modified date GMT: 2015-02-27 16:00:53

Export date: Wed Jun 16 1:42:19 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Nukjevet [ http://nukjevet.net ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com