Nukjevet
http://nukjevet.net/expertet/lulejete-prekazi/
Export date: Thu Aug 5 8:26:43 2021 / +0000 GMT

Lulëjete Prekazi


Profesioni: Psikologe klinike

Studimet themelore dhe të Masterit për Psikologji i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Ajo
është trajnuar në programe të shumta profesionale të shëndetit mendor brenda dhe jashtë vendit, duke
veçuar Psiko-traumatologjinë dhe Traumaterapinë.

Që nga viti 2016 Lulëjeta ushtron veprimtarinë e saj si Psikoterapiste në Ambulancën e Psikologjisë
Klinike “Uni” në Prishtinë. Po ashtu, që nga viti 2006 shërben si Psikologe dhe Koordinatore e Qendrës
Rehabilituese për viktima të trafikimit në Kosovë MVPT/PVPT.

Lulëjeta ofron Psikoterapi Individuale dhe Këshillim Psikologjik për fëmijë dhe të rritur, si dhe Testim dhe
Trajtim me EPS.
Post date: 2019-10-11 14:10:37
Post date GMT: 2019-10-11 14:10:37

Post modified date: 2019-10-11 14:38:13
Post modified date GMT: 2019-10-11 14:38:13

Export date: Thu Aug 5 8:26:43 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Nukjevet [ http://nukjevet.net ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com