Lulëjete Prekazi

Profesioni: Psikologe klinike

Studimet themelore dhe të Masterit për Psikologji i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Ajo
është trajnuar në programe të shumta profesionale të shëndetit mendor brenda dhe jashtë vendit, duke
veçuar Psiko-traumatologjinë dhe Traumaterapinë.

Që nga viti 2016 Lulëjeta ushtron veprimtarinë e saj si Psikoterapiste në Ambulancën e Psikologjisë
Klinike “Uni” në Prishtinë. Po ashtu, që nga viti 2006 shërben si Psikologe dhe Koordinatore e Qendrës
Rehabilituese për viktima të trafikimit në Kosovë MVPT/PVPT.

Lulëjeta ofron Psikoterapi Individuale dhe Këshillim Psikologjik për fëmijë dhe të rritur, si dhe Testim dhe
Trajtim me EPS.