Emine Doda – Psikologe

Profesioni: Psikologe.

Studimet themelore per psikologji i ka perfunduar në Universitetin e Prishtines. Aktualisht është ne proces të perfundimit të studimeve master drejtimi psikologji shkollore dhe keshillim, poashtu në Universitetin e Prishtines.

Aktualisht është duke punuar si punëtore sociale në organizaten SOS Fshatrat e Fëmijeve të Kosovës. Në të kaluaren ka punuar si terapiste e fëmijeve me autizem në kuader të organizates Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë.

Ka punuar si vullnetare dhe ka kryer pune praktike në organizata të ndryshme siç janë: Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosove, Fondacioni Together Kosova, OJQ Labyrinth etj.